Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger i medfør af retsplejelovens § 321. 
06-01-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2009 meddelt et udenlandsk selskab under likvidation og en række privatpersoner tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Sø- og Handelsretten den 30. oktober 2009. Ved kendelsen afviste retten at tage en anmodning om afvisning af sagen til følge og besluttede samtidig, at selskabet og de privatpersoner, der ikke havde bopæl eller hjemsted i Det Europæiske Samarbejdsområde eller ikke var bosat i en stat, der har tilsluttet sig Haag-konventionen, skulle stille sikkerhed for sagsomkostninger på henholdsvis 6 mill. kr. og 5 mill. kr., jf. retsplejelovens § 321, stk. 1. Det fremgår ikke af kendelsen, om privatpersonerne skulle stille sikkerhed in solidum.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0269.
Til top Sidst opdateret: 06-01-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk