Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om samlet behandling af to retssager. 
25-11-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. november 2014 meddelt en virksomhed, der er sagsøgt i en sag, der behandles af landsretten som 1. instans, tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er afsagt af Østre Landsret den 3. september 2014.
Beslutningen vedrørte en begæring fra sagsøgeren om kumulation af den pågældende sag med en anden verserende landsretssag i medfør af retsplejelovens § 250.
Landsretten fandt, at væsentlige procesøkonomiske hensyn talte for, at sagerne skulle behandles samlet, hvorfor landsretten bestemte, at sagsøgerens anmodning om kumulation blev taget til følge.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0554.
Til top Sidst opdateret: 25-11-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk