Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om salærfastsættelse til en beskikket advokat i en forældremyndighedssag. 
19-08-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. august 2014 meddelt en beskikket advokat tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om salær, der er truffet af Østre Landsret den 3. april 2014, i en forældremyndighedssag. Sagen havde bl.a. omhandlet spørgsmålet om de danske myndigheders kompetence. Advokaten havde for landsretten opgjort sit tidsforbrug til ikke under 28 ½ time i forbindelse med sagen. Landsretten fastsatte den beskikkede advokats salær for landsretten til 25.000 kr.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0253.
Til top Sidst opdateret: 19-08-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk