Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om sagsomkostninger i to ankesager om opholdstilladelse for tre tyrkiske børn, hvor børnene havde hævet anken efter, at de havde opnået opholdstilladelse efter ikrafttrædelse af nye regler, og Udlændingenævnet havde taget bekræftende til genmæle 
05-02-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. januar 2015 meddelt Udlændingenævnet tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om sagsomkostninger, der er truffet af Østre Landsret den 8. oktober 2014 i 2 ankesager mellem tyrkiske børn og Udlændingenævnet. I byretten var Justitsministeriet som på daværende tidspunkt var den kompetente myndighed, blevet frifundet for påstanden om ophævelse af de afslag på opholdstilladelse, som Integrationsministeriet, der på afgørelsestidspunktet var den kompetente myndighed, havde meddelt børnene. Efter sagerne var blevet anket, trådte nye regler ikraft. De nye regler muliggjorde opholdstilladelse for udenlandske børn, der tidligere havde fået afslag herpå, men desuagtet var blevet i Danmark i en længere årrække og var blevet vellykket integreret, og de tyrkiske børn fik genoptaget deres sager og opnåede opholdstilladelse. Børnene hævede anken, og Udlændingenævnet tog som konsekvens heraf bekræftende til genmæle. For så vidt angår sagsomkostninger i den forbindelse bestemte Østre Landsret, at Udlændingenævnet skulle betale sagsomkostninger til de tyrkiske børn.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0619 og 2014-22-0620.
Til top Sidst opdateret: 05-02-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk