Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om sagsomkostninger i henholdsvis en hovedsag og en tilhørende adcitationssag, der var blevet sambehandlet med en tredje sag i et meget omfangsrigt og kompliceret sagskompleks 
12-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 8. september 2016 meddelt et selskab tilladelse til særskilt anke af Vestre Landsrets omkostningsafgørelser i en dom, der er afsagt af landsretten den 17. marts 2016.

Dommen vedrørte  dels en sag om ugyldighed og omstødelse (hovedsagen), dels en tilhørende adcitationssag. Sagerne var blevet behandlet sammen med en tredje sag i et kompliceret sagskompleks med mange parter og med en hovedforhandling på 20 retsdage. 

Selskabet var i hovedsagen blevet frifundet og var blevet tillagt 2,3 mio. kr. ekskl. moms i sagsomkostninger. Selskabet havde navnlig anført, at det ved sagens værdi burde være tillagt betydning, at sagen havde videregående økonomisk betydning end sagens værdi, at sagen havde været sambehandlet med en tredje sag med betydeligt antal parter og med indbyrdes forbundne påstande, og at sagsomkostningsbeløbet i øvrigt burde være blevet tillagt moms. 

I adcitationssagen var der allerede anket over for to af de sagsøgte, og Procesbevillingsnævnet meddelte tilladelse til særskilt anke vedrørende omkostningsafgørelsen over for den tredje og sidste sagsøgte.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0152 og 2016-22-0153.

 

Til top Sidst opdateret: 12-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk