Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om sagsomkostninger i en skattesag 
07-05-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. maj 2015 meddelt en borger tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en afgørelse om sagsomkostninger, der er truffet af Østre Landsret den 21. marts 2014 i en sag mellem borgeren og Skatteministeriet.

I byretten havde borgeren tabt hovedparten af sagen og var blevet pålagt at betale 170.000 kr. til Skatteministeriet i sagsomkostninger. I landsretten fik borgeren medhold i langt den overvejende del af sagen og fik tilkendt 100.000 kr. i sagsomkostninger for landsretten. Landsretten tog ikke stilling til de for byretten fastsatte sagsomkostninger.

Sagen er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0696.
Til top Sidst opdateret: 07-05-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk