Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om særeje over en halvpart af en fast ejendom under et ægtefælleskifte. 
14-11-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. november 2014 meddelt en hustru tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 24. juni 2014. Hustruen havde anvendt en del af sin arv, der var tillagt hende som særeje, til erhvervelse af en fast ejendom, der blev købt sammen med hendes daværende ægtefælle. Det var omtvistet, om der var anvendt midler fra særejet i forbindelse med en efterfølgende ombygning af ejendommen. Skifteretten havde bestemt, at den tidligere ægtefælle skulle anerkende, at hustruens halvpart af ejendommen tilhørte hende som særeje og derfor ikke skulle indgå i fællebodelingen. Landsretten ændrede dommen og frifandt den tidligere ægtefælle. Landsretten bemærkede bl.a., at allerede da hustruens halvpart af ejendommen ikke for størstedelens vedkommende var erhvervet for særejemidler, tilhørte hendes halvpart af ejendommen ikke hende som særeje. 

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0455.
Til top Sidst opdateret: 14-11-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk