Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om rettens prøvelse af en påstand om samvær i 1. instans. 
22-09-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2010 i en sag om samvær meddelt faderen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 7. juli 2010.

Moderen anlagde oprindeligt sagen med påstand om, at den fælles forældremyndighed over parternes fællesbarn skulle ophæves og tillægges hende alene. Faderen nedlagde påstand om (fortsat) fælles forældremyndighed samt påstand om fastsættelse af samværets omfang. Moderen hævede efterfølgende sagen vedrørende forældremyndighed og anmodede om, at statsforvaltningen skulle træffe afgørelse om samvær.

Ved byrettens kendelse blev sagen afvist under henvisning til, at sagen nu alene drejede sig om samvær, og at det spørgsmål skulle behandles af statsforvaltningen, jf. forældreansvarslovens § 38, stk. 1. Faderen kærede kendelsen om afvisning til landsretten med påstand om, at spørgsmålet om forældremyndighed stadig forelå til prøvelse, og at det var i strid med retsplejelovens § 362, stk. 2, og § 359, 2. pkt., at byretten havde afvist sagen. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2010-23-0039.
Til top Sidst opdateret: 22-09-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk