Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om rejseforbehold i en straffeankesag (nævningesag) vedrørende tre drabsforsøg 
16-10-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. oktober 2013 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse vedrørende rejseforbehold, der er afsagt af Østre Landsret den 21. juni 2013 i en straffeankesag (nævningesag) vedrørende tre drabsforsøg. Tiltaltes forsvarer, der har advokatkontor i Århus, havde ikke tidligere – heller ikke under sagens behandling ved byretten – været forsvarer for tiltalte. Advokaten var blevet beskikket med såkaldt rejseforbehold i medfør af retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 334, stk. 3, hvilket advokaten anmodede om at få ophævet. Ved ovennævnte kendelse fandt landsretten ikke grundlag for at ophæve rejseforbeholdet.  Landsretten lagde herved vægt på, at forsvareren efter det foreliggende ikke havde særligt forudgående kendskab til sagen eller tiltalte, og anførte i den forbindelse, at rejseudgifterne mellem Århus og København til en længerevarende hovedforhandling ikke ville være rimelige uanset den rejste tiltale. Sagen skulle behandles ved landsrettens bitingsted i Odense.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-25-0136.
Til top Sidst opdateret: 16-10-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk