Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om rejseforbehold 
13-03-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. marts 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om rejseforbehold, der er afsagt af Østre Landsret den 5. januar 2015 i en straffesag vedrørende overtrædelse af straffelovens § 289 a, stk. 1.

Den tiltalte havde bopæl i Odense i gerningsperioden, men var siden hen flyttet til Nordborg, der er beliggende i Syd- og Sønderjyllands politikreds. Efter at tiltalte var blevet afhørt af politiet i Sønderborg, beskikkede Retten i Sønderborg en advokat med kontor i Sønderborg som forsvarer for tiltalte, men med rejseforbehold i medfør af retsplejelovens § 741, stk. 1, jf. § 334, stk. 3.

Cirka 4 måneder senere overgik sagen til Fyns Politi, da Retten i Odense blev anset for rette værneting.

Retten i Odense bestemte efterfølgende, at rejseforbeholdet ikke kunne ophæves under henvisning til sagens ukomplicerede karakter og til, at merudgiften ved at beskikke advokaten uden rejseforbehold ikke kunne anses for relativt beskeden. Den tiltalte kærede kendelsen til Østre Landsret, der stadfæstede byrettens kendelse under henvisning til byrettens begrundelse herfor.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2015-25-0002.
Til top Sidst opdateret: 13-03-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk