Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om regulering af lejen til markedslejen i et erhvervslejeforhold, når der ikke er taget udtrykkeligt forbehold herom i lejekontrakten, og der er aftalt pristalsregulering af lejen. 
06-10-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. oktober 2010 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. juni 2010.

Ved dommen fandt landsretten, at udlejer ikke havde taget tilstrækkeligt klart forbehold om regulering af lejen til markedslejen i en lejekontrakt fra 1956 eller i et tillæg hertil fra 1978. Landsretten fandt endvidere, at vedtagelsen af erhvervslejelovens § 13 ikke giver udlejer adgang til regulering af lejen til markedslejen i en situation som den foreliggende, hvor parterne har aftalt regulering efter pristal, jf. U 2008.2044 V.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-22-0331.
Til top Sidst opdateret: 06-10-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk