Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om regulering af lejen til markedslejen i et erhvervslejeforhold, når der ikke er taget forbehold herom i lejekontrakten. 
06-09-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. september 2010 meddelt en lejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2010.

Ved kendelsen fandt landsretten, at lejeren kunne fremsætte indsigelser mod udlejerens krav om regulering af lejen til markedsleje efter erhvervslejelovens § 13, fordi der ikke var taget forbehold herom i lejekontrakten, der var indgået i 1986. Landsretten fandt imidlertid i modsætning til byretten, at der var et sådant misforhold mellem den aftalte leje og markedslejen, at det ville være urimeligt at afskære udlejer muligheden for at regulere lejen til markedslejen, jf. erhvervslejelovens § 7, jf. aftalelovens § 36.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-22-0127.
Til top Sidst opdateret: 06-09-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk