Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om regulering af lejen til markedslejen, når lejekontrakten indeholder en bestemmelse om pristalsregulering. 
30-08-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. juni 2010 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. marts 2010.

Udlejeren ønskede lejen for et erhvervslejemål reguleret til markedslejen efter erhvervslejelovens § 13. Lejekontrakten indeholdt imidlertid en bestemmelse om pristalsregulering af lejen, og der var ikke taget stilling til, om der endvidere kunne ske en regulering af lejen til markedslejen.

Landsretten fandt i lighed med byretten, at lejekontrakten specificerede, hvorledes en lejeforhøjelse skulle beregnes, og at det var ubestridt, at kontrakten ikke indeholdt forbehold om, at udlejer herudover havde adgang til at regulere lejen til markedslejen. Landsretten fandt på denne baggrund, at udlejer måtte anses for at have fraskrevet sig adgang til tillige at kunne regulere lejen til markedslejen. Landsretten fandt endvidere, at det ikke kunne anses for urimeligt eller stridende mod almindelig redelighed at gøre kontraktens bestemmelse om lejeregulering gældende, jf. aftalelovens § 36, jf. erhvervslejelovens § 7.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-22-0171.
Til top Sidst opdateret: 30-08-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk