Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om rådighedsfratagelse under en ankesag i forbindelse med et ægtefælleskifte 
14-10-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. oktober 2011 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 27. maj 2011. Manden havde under landsrettens behandling af anke over skifterettens stadfæstelse af boregnskabet anmodet om, at den tidligere ægtefælle efter skiftelovens § 66 fik frataget rådigheden over hendes bodel under skiftet. Landsretten fandt efter princippet i retsplejelovens § 384, at anmodningen ikke burde tages under påkendelse og tog derfor ikke anmodningen om rådighedsfratagelse til følge.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0239.
Til top Sidst opdateret: 14-10-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk