Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om rådighed over et parkeringsanlæg var omfattet af erhvervslejelovens regler 
22-09-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2011 meddelt et konkursbo tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 31. marts 2011. Konkursboet ejede et parkeringsanlæg med 104 parkeringspladser i København. Parkeringsanlægget blev benyttet af en ejerforening, der i henhold til foreningens vedtægter havde ret til at udleje parkeringspladserne til ejendommens beboere og andre. Indtægterne herfra tilfaldt ejerforeningen. Ejerforeningen betalte årligt 49.560 kr. i afgift for rådigheden over parkeringsanlægget til konkursboet. Da konkursboet varslede lejeforhøjelse i overensstemmelse med erhvervslejelovens § 13, protesterede ejerforeningen, idet de anførte, at der ikke var tale om et lejeforhold omfattet af erhvervslejelovens regler, hvilket de fik medhold i ved boligretten. Østre Landsret kom frem til samme resultat som boligretten under henvisning til baggrunden for og formålet med ejerforeningens rådighed over parkeringspladserne i parkeringsanlægget. Landsretten bemærkede i den forbindelse, at ejerforeningens rådighed var atypisk i forhold til aftaler om leje af erhvervslokaler. Landsretten tiltrådte derfor, at forholdet ikke var omfattet af erhvervslejeloven, og henset til sagens omstændigheder fandt landsretten, at dette resultat ikke var uforeneligt med U 2006.449 H.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0196.
Til top Sidst opdateret: 22-09-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk