Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om "prøvelse af myndighedsudøvelse" i retsafgiftslovens forstand 
02-11-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. november 2011 meddelt to myndigheder tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 8. og den 14. september 2011. I den første kendelse fastslog landsretten under en ankesag om mellemkommunal refusion efter retssikkerhedsloven i forbindelse med anbringelse af et barn, at retsafgiften skulle fastsættes ud fra påstanden i ankestævningen, idet det omtvistede krav ikke vedrørte selve forholdene omkring anbringelsen eller handlinger som myndighed i forhold til en borger, og derfor ikke vedrørte myndighedsudøvelse, jf. retsafgiftslovens § 1, stk. 4, 2. pkt. (tidligere § 1, stk. 3, 2. pkt.). I den anden kendelse fastslog landsretten i forbindelse med fastsættelsen af berammelsesafgiften i en sag, som verserede ved landsretten som 1. instans, at denne skulle fastsættes ud fra den af myndigheden nedlagte påstand. Myndigheden havde nedlagt påstand om betaling af forfaldne koncessionsafgifter i henhold til en tilladelse til at drive programvirksomhed på en radiokanal, som myndigheden havde meddelt. Landsretten fandt, at sagen ikke vedrørte prøvelse af meddelelsen af tilladelsen, men derimod pligten til at betale en koncessionsafgift. Sagen vedrørte følgelig ikke prøvelse af myndighedsudøvelse, jf. retsafgiftslovens § 2, stk. 3, 2. pkt.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2011-22-0398 og 2011-22-0408.
Til top Sidst opdateret: 02-11-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk