Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om præjudiciel forelæggelse for EU-domstolen i to sager om tilbagebetaling af afgifter (AMBI) 
06-01-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. december 2009 meddelt Skatteministeriet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse i to sager, der er afsagt af Østre Landsret den 12. oktober 2009. Ved kendelsen besluttede landsretten at anmode EU-domstolen om en præjudiciel afgørelse om visse fortolkningsspørgsmål vedrørende fællesskabsrettens krav til nationale lovgivning om tilbagebetaling af afgifter (AMBI), som er opkrævet i strid med fællesskabsretten. Landsretten fandt, at en præjudiciel forelæggelse var nødvendig for, at landsretten kunne træffe afgørelse i den foreliggende sag.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0217 og 2009-22-0218.
Til top Sidst opdateret: 06-01-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk