Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om præjudiciel forelæggelse for EF-domstolen i relation til begrebet handicap i den forstand begrebet er anvendt i beskæftigelsesdirektivet. 
27-10-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 13. oktober 2009 meddelt to arbejdsgivere tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Sø- og Handelsretten den 24. august 2009. Ved kendelserne afslog Sø- og Handelsretten at imødekomme to arbejdstageres anmodning om præjudiciel forelæggelse for EF-domstolen af et spørgsmål, herunder underspørgsmål, i relation til begrebet handicap i den forstand begrebet er anvendt i Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (beskæftigelsesdirektivet), der er implementeret i dansk ret ved lov nr. 1417 af 28. december 2004 om ændring af lov forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forskelsbehandlingsloven). Det var rettens opfattelse, at de to arbejdstagere havde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og retten fandt derfor ikke, at der var tilstrækkelig anledning til at imødekomme arbejdstagernes anmodning om forelæggelse af spørgsmål i relation til handicapbegrebet. Retten havde i øvrigt ved kendelserne imødekommet arbejdstagernes anmodning om præjudiciel forelæggelse af spørgsmål om funktionærlovens § 5, stk. 2’s forenelighed med beskæftigelsesdirektivet og om arbejde på nedsat tid som mulig kompensationsforanstaltning i medfør af direktivets artikel 5.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0170 og 2009-22-0171.

Til top Sidst opdateret: 27-10-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk