Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om pligt til at udlevere kopi af uredigerede tv-optagelser til modparten under behandlingen af en forbudssag. 
08-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. september 2014 meddelt en TV-station og et produktionsselskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 30. juni 2014 under behandling af et kæremål i en sag om midlertidig afgørelse om forbud. Sagen drejede sig om, hvorvidt TV-stationen og produktionsselskabet skulle forbydes at udsende et TV-program, hvori forbudsrekvirenterne var omtalt. Under hovedforhandlingen i byretten foreviste TV-stationen og produktionsselskabet nogle uredigerede TV-optagelser. Efterfølgende afsagde byretten kendelse om forbud, og TV-stationen og produktionsselskabet kærede kendelsen til landsretten. Under forberedelsen af behandlingen af kæremålet for landsretten anmodede forbudsrekvirenterne om, at det blev pålagt TV-stationen og produktionsselskabet at udlevere kopier af de uredigerede TV-optagelser til forbudsrekvirenterne. Landsretten pålagde TV-stationen og produktionsselskabet at udlevere kopi af de uredigerede TV-optagelser i den form, optagelserne var blevet afspillet under hovedforhandlingen i byretten. Landsrettens begrundelse for kendelsen var, at optagelserne var blevet afspillet i byretten og dermed indgik som bilag i sagen, og at forbudsrekvirenterne allerede som følge deraf, var berettiget til at få udleveret en kopi af materialet.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0421. 
Til top Sidst opdateret: 08-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk