Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om personkredsen omfattet af straffebestemmelsen om vidnetrusler 
20-08-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. august 2014 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. marts 2014, hvor tiltalte blev dømt for overtrædelse af straffelovens § 123.
Tiltalte havde tidligere modtaget en dom i en voldssag mod et barn. Dette havde tiltalte tilstået og sagen var fremmet som en tilståelsessag uden vidner. Anmeldelsen i voldssagen var indgivet af moren til barnet, som havde fået et billede af volden fra sin søster. Tiltalte ringede efter dommen i voldssagen til denne søster og fremsatte trusler. Problemstillingen i nærværende sag var, om søsteren var omfattet af personkredsen i straffelovens § 123. Landsretten anførte herom, at søsteren og tiltalte begge var bekendt med, at det var søsteren, der havde leveret et afgørende bevis i form af fotografiet. Landsretten fandt det på denne baggrund godtgjort, at tiltalte fremsatte truslen mod søsteren i denne anledning, og at truslen derfor var omfattet af straffelovens § 123 eller denne bestemmelses analogi.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0125.
Til top Sidst opdateret: 20-08-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk