Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om pålæggelse af mere end én afgift pr. parkering 
06-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. november 2013 meddelt en kommune tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. juni 2013 i en parkeringssag.
En bilist parkerede i perioden 14. – 19. september 2011 sin bil i et parkeringszoneområde nær Kastrup Lufthavn, hvor der ved skiltning var angivet tidsbegrænset parkering i 2 timer i tidsperioden 06.00 – 21.00. Kommunen pålagde bilisten parkeringsafgifter den 14. september 2011 kl. 15.34, den 16. september 2011 kl. 12.20 og den 19. september 2011 kl. 13.16. Bilisten betalte den ene af de tre parkeringsafgifter og gjorde indsigelse mod de to øvrige. Fogedretten ophævede de to øvrige parkeringsafgifter med den begrundelse, at det ville kræve klar lovhjemmel at opkræve mere end én afgift, og at en sådan hjemmel ikke findes i færdselslovens bestemmelser. Kommunen kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse til landsretten, der som fogedretten fandt, at den ulovlige parkering måtte anses for én forseelse uanset det anførte om, at parkeringen fandt sted i et parkeringszoneområde.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0467.
Til top Sidst opdateret: 06-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk