Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om påkravsfristen i en andelsboligforenings vedtægter eller påkravsfristen i lejeloven er gældende ved eksklusion af andelshavere 
25-07-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. juli 2011 meddelt en andelsboligforening tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juni 2011. Andelsboligforeningen havde ekskluderet andelshavere af foreningen. Andelsboligforeningen havde i påkravsskrivelsen anført, at andelshavernes restance med betaling af boligafgift m.v. - i overensstemmelse med andelsboligforeningens vedtægter - skulle betales senest 3 dage efter, at påkravet var kommet frem. I påkravsskrivelsen var ligeledes henvist til lejelovens § 93, stk. 1, litra a. Andelshaverne havde gjort gældende, at eksklusionen var uberettiget, da andelshaverne efter lejelovens § 93, stk. 2, havde krav på en frist på 14 dage. Byretten fandt, at andelsboligforeningens eksklusion af andelshaverne var berettiget. Landsretten fandt derimod, at eksklusion af andelshaverne var uberettiget (dissens 2-1).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0249.
Til top Sidst opdateret: 25-07-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk