Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om påkendelse af særskilt kære af sagsomkostninger i en fogedsag 
13-12-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. december 2013 meddelt en rekvirent tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 1. oktober 2013.
Fogedretten havde i en kendelse af 20. marts 2013 besluttet at fremme en fogedforretning mod rekvisitus. Denne kendelse kærede rekvisitus til landsretten, og rekvirenten anmodede om Procesbevillingsnævnets tilladelse til særskilt kære af fogedrettens bestemmelse om sagsomkostninger. Landsretten stadfæstede den 2. juli 2013, at fogedretten havde fremmet fogedforretningen. Den 5. juli 2013 meddelte Procesbevillingsnævnet tilladelse til kære af fogedrettens bestemmelse om sagsomkostninger i kendelsen af 20. marts 2013, og rekvirenten kærede herefter bestemmelsen om sagsomkostninger i kendelsen af 20. marts 2013.
Landsretten afviste ved kendelse af 1. oktober 2013 kæren med henvisning til, at rekvirenten ikke under den kæresag, som landsretten havde afgjort ved kendelse af 2. juli 2013, selvstændigt havde kæret spørgsmålet om sagsomkostninger eller taget forbehold herom, og at rekvirenten derfor ikke nu – uanset Procesbevillingsnævnets tilladelse – kunne kære spørgsmålet om sagsomkostninger.
Til top Sidst opdateret: 13-12-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk