Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om påkendelse af en i ankesvarskrift nedlagt påstand om ændring af byrettens sagsomkostningsafgørelse uden særskilt kære heraf 
03-10-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. oktober 2013 meddelt tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom afsagt af Østre Landsret den 22. februar 2013.
Den vindende part i en civil sag blev tilkendt sagsomkostninger på 40.000 kr. med tillæg af moms. Den tabende part ankede sagen til Østre Landsret. I ankesvarskriftet nedlagde den vindende part påstand om stadfæstelse samt om forhøjelse af sagsomkostningerne for byretten. Den vindende part havde ikke særskilt kæret byrettens omkostningsafgørelse. Landsretten stadfæstede byrettens dom og udtalte for så vidt angår sagsomkostningsspørgsmålet, at landsretten  ikke havde taget stilling til sagsomkostningerne for byretten, idet disse ikke var rettidigt påkæret af den vindende part, jf. retsplejelovens § 369, stk. 2.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-22-0124
Til top Sidst opdateret: 03-10-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk