Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om overtrædelse af ligebehandlingsloven ved afskedigelse af en kvindelig arbejdstager på grund af fravær, som skyldtes graviditetsbetinget sygdom. 
02-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. februar 2010 meddelt en arbejdsgiver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret som 2. instans den 11. januar 2010. I sagen, hvor en kvindelig arbejdstager blev afskediget på grund af fravær, lagde landsretten til grund, at fraværet skyldtes graviditetsbetinget sygdom bortset fra en enkelt dag. Landsretten udtalte, at ligebehandlingslovens § 9 måtte forstås således, at det var uden betydning, om arbejdsgiveren, da han fyrede den kvindelige arbejdstager, kendte til hendes graviditet. Landsretten fandt, at afskedigelsen på grund af graviditetsbetinget sygdomsfravær var i strid med ligebehandlingslovens § 9, og at den kvindelige arbejdstager havde krav på godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16, stk. 2. Landsretten fastsatte godtgørelsen til et beløb svarende til 6 måneders løn.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0015

 

Til top Sidst opdateret: 02-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk