Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1, ved at have ført bil under påvirkning af khat 
10-05-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. maj 2011 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. marts 2011. Der var i sagen rejst tiltale mod en bilist for overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1, ved at have ført bil efter at have indtaget bevidsthedsvirkende stoffer (khat) i et sådant omfang, at det var farligt for færdselssikkerheden. Ved byretten blev bilisten idømt en bøde på 4.500 kr. Østre Landsret afsagde dom om frifindelse og henviste til, at der ikke i bekendtgørelsen om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer, som forudsat i lovforslaget til færdselslovens § 54, stk. 1, var fastsat nogen bagatelgrænse for cathinon (det aktive stof i khat).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0089.
Til top Sidst opdateret: 10-05-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk