Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om overtrædelse af deltidsloven ved afskedigelse af en klinikassistent, der fortsat ønskede deltidsansættelse 
07-03-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. marts 2011 meddelt en arbejdstager tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 1. november 2010. Arbejdstager var ansat som klinikassistent i en tandlægeklinik på deltid sammen med 3 andre deltidsansatte klinikassistenter. Arbejdsgiver, som ønskede at udvide antallet af klinikassistentstimer i klinikken, anmodede arbejdstager om at arbejde fuld tid, hvilket hun ikke ønskede, og hun blev herefter afskediget. Sagen drejede sig om godtgørelse for overtrædelse af deltidslovens § 4, stk. 3. Landsretten fandt det godtgjort, at der var et driftsmæssigt behov for at øge antallet af klinikassistenttimer, at det af driftsmæssige hensyn ville være en fordel, hvis disse timer kunne tilvejebringes ved at udvide arbejdstiden for en eller flere af de deltidsansatte, og at det i den forbindelse var nærliggende at ændre arbejdstagers stilling til en fuldtidsstilling. På denne baggrund fandt landsretten, at afskedigelsen måtte anses for saglig begrundet i omstruktureringerne på arbejdspladsen og frifandt derfor arbejdsgiver.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0527.
Til top Sidst opdateret: 07-03-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk