Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om overdragelse af kommanditanparter med frigørende virkning forudsætter långivers samtykke 
10-04-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. april 2012 meddelt et kommanditselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. februar 2011. Landsretten fandt, at ifølge kommanditselskabets vedtægter krævede enhver overgang af ejendomsretten til kommanditanparter samtykke blandt andet fra selskabets långivere. Landsretten fandt endvidere, at långiverne ikke havde givet overdrageren af anparterne grundlag for at antage, at forudsætningerne for overdragelsen var opfyldt, men at kommanditselskabet havde udvist retsfortabende passivitet over for overdrageren af anparterne, således at denne var frigjort fra sin forpligtelser over for kommanditselskabet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0083.
Til top Sidst opdateret: 10-04-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk