Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om overdragelse af kommanditanparter med frigørende virkning forudsætter långivers samtykke 
10-04-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. april 2012 meddelt en overdrager af kommanditanparter tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 6. januar 2012. Landsretten fandt, at efter kommanditselskabets vedtægters ordlyd var långiveres samtykke en gyldighedsbetingelse, også i det indbyrdes forhold mellem kommanditselskabet og den enkelte kommanditist, og lagde efter bevisførelsen til grund, at kommanditselskabets långivere ikke havde meddelt samtykke til overdragelse af kommanditanparter. Da landsretten endvidere ikke fandt, at kommanditselskabet havde udvist retsfortabende passivitet over for overdrageren, tiltrådte landsretten herefter, at overdrageren ikke ved overdragelsesaftalen var blevet frigjort for sine forpligtelser over for kommanditselskabet. Kommanditselskabet havde derfor været berettiget til at ophæve yderligere indbetalinger på resthæftelsen fra overdrageren.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0048.
Til top Sidst opdateret: 10-04-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk