Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opsættende virkning ved kære af fogedrettens ophævelse af pantefogedudlæg 
10-02-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. februar 2011 meddelt skattemyndighederne tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 15. december 2010. I den underliggende fogedsag havde skattemyndighederne kæret fogedrettens ophævelse af et udlæg foretaget af en pantefoged. Skattemyndighederne havde begæret kæren tillagt opsættende virkning. Ved kendelsen den 15. december 2010 bestemte landsretten, at der ikke grundlag for at tillægge kæremålet opsættende virkning, idet fogedretten ved sin kendelse ophævede udlægget.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0016
Til top Sidst opdateret: 10-02-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk