Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opsættende virkning i sag om etablering af et nationalt testcenter for store vindmøller 
24-11-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 23. november 2011 meddelt sagsøgerne i en sag om gyldigheden af en lov om etablering af et nationalt testcenter for store vindmøller tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 29. august 2011. Landsretten tillagde ikke søgsmålet opsættende virkning og lagde ved afgørelsen blandt andet vægt på, at det offentlige af de energipolitiske hensyn, der er redegjort for i forarbejderne til testcenterloven, måtte anses for at have en betydelig interesse i, at loven gennemføres, mens det ikke var godtgjort, at sagsøgernes interesser ikke i det væsentlige kunne tilgodeses ved retablering af arealerne og betaling af erstatning.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0402
Til top Sidst opdateret: 24-11-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk