Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opsættende virkning i en sag om prøvelse af et afslag på familiesammenføring 
12-10-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. oktober 2015 meddelt en marokkansk kvinde tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. august 2015 i en sag om prøvelse af Udlændingenævnets afslag på familiesammenføring mellem kvinden og hendes herboende mindreårige datter.

V
ed kendelsen afslog landsretten at tillægge retssagen opsættende virkning i forhold til gennemførslen af udsendelsen af kvinden, således at kvinden kunne blive i Danmark under retssagens behandling. Landsretten udtalte i den forbindelse, at uanset at en stabil kontakt mellem kvinden og hendes datter ville være af betydning for datterens trivsel og udvikling, fandt landsretten under de på tidspunktet for afsigelsen af kendelsen foreliggende omstændigheder, at den interesse, kvinden havde i at blive i Danmark for det tilfælde, at det senere måtte blive fastslået, at opholdstilladelse ikke kunne nægtes, ikke kunne opveje Udlændingenævnets klare interesse i, at gennemførelsen af udsendelsen af kvinden ikke blev udsat. Landsretten fandt ikke, at kvinden havde godtgjort, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for undtagelsesvist at tillægge sagsanlægget opsættende virkning.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0456.
Til top Sidst opdateret: 12-10-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk