Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opsættende virkning i en fogedforbudssag 
15-08-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. august 2011 meddelt en part i en fogedforbudssag vedrørende markedsføring og salg af et lægemiddel tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 29. juni 2011. I fogedforbudssagen havde byretten nedlagt et fogedforbud, der var blevet ophævet af landsretten. Landsrettens kendelse om ophævelse af fogedforbudet blev efterfølgende med Procesbevillingsnævnets tilladelse indbragt for Højesteret, og den kærende part anmodede samtidig om, at kæremålet blev tillagt opsættende virkning. Landsretten henviste til kæremålets principielle karakter og en afvejning af den mulige skadevirkning for parterne og tillagde på den baggrund kæremålet opsættende virkning.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0294
Til top Sidst opdateret: 15-08-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk