Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opretholdelse af en foranstaltning efter straffelovens § 68 
03-08-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. juli 2010 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 26. maj 2010. Domfældte, der i flere tilfælde havde begået personfarlig kriminalitet, havde i 19 år været hospitalsindlagt i medfør af straffelovens § 68 med henblik på psykiatrisk behandling. Østre Landsret opretholdt i modsætning til byretten foranstaltningen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-25-0138.
Til top Sidst opdateret: 03-08-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk