Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opretholdelse af besøgskontrol 
27-01-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. januar 2011 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. januar 2011 under en straffesag om bedrageri for ikke under 5,2 mio. kr. I forbindelse med, at sigtede, der er varetægtsfængslet i surrogat i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, jf. § 765, blev overført til psykiatrisk sygehus, modtog sygehuset ved en fejl ikke underretning om, at sigtede skulle være underlagt besøgskontrol. Sigtede havde herefter besøg af dennes samlever i samlet op mod 30 timer på sygehuset, inden fejlen blev opdaget og besøgskontrol genetableret 9 dage senere. Byretten tog ikke en begæring om ophævelse af besøgskontrol i medfør af retsplejelovens § 771, stk. 1, til følge, idet samleveren skulle afgive forklaring under sagen, og idet det ikke kunne føre til et andet resultat, at sigtede gennem en kort periode havde haft mulighed for ukontrolleret besøg af samleveren. Østre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse i henhold til grundene.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2011-26-0001.
Til top Sidst opdateret: 27-01-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk