Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om oprejsningsbevilling i et kæremål om beslaglæggelse 
23-06-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. juni 2010 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. marts 2010. Ved kendelsen afviste landsretten at meddele tiltalte tilladelse til kære efter kærefristens udløb af en byretskendelse om beslaglæggelse.

Tiltalte havde for landsretten gjort gældende, at han ikke havde fået tilsendt en udskrift af kendelsen inden kærefristens udløb, selv om han havde kontaktet både byretten og anklagemyndigheden herom.

Landsretten lagde ved afvisningen af tiltaltes ansøgning om oprejsningsbevilling vægt på, at tiltalte var bekendt med tidspunktet for byrettens afsigelse af kendelsen, hvorfor kærefristen løb herfra, og at det ikke fandtes godtgjort, at fristoverskridelsen var undskyldelig.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-25-0089.
Til top Sidst opdateret: 23-06-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk