Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om oprejsningsbevilling i en sag om tvangsmæssig anbringelse af børn uden for hjemmet 
05-09-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. september 2013 meddelt en moder tilladelse til kære til Højesteret af en afvisningsdom, der er afsagt af Østre Landsret den 20. juni 2013 i en sag om tvangsmæssig anbringelse af børn uden for hjemmet. Byretten afsagde dom i sagen den 10. maj 2013, hvorefter Ankestyrelsens afgørelse om, at moderens tre døtre ikke skulle hjemgives til moderen, blev stadfæstet. Moderen fremsendte ved en fejl ankestævningen til landsretten, der videresendte den til byretten, hvor den blev modtaget efter ankefristens udløb. Landsretten afviste ved dom ankesagen, idet ankestævningen først blev indleveret efter udløbet af ankefristen, og da der ikke forelå sådanne omstændigheder, at der undtagelsesvist var grundlag for alligevel at tillade anke. 

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-23-0040. 
Til top Sidst opdateret: 05-09-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk