Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om oprejsningsbevilling i en sag om forældremyndighed 
02-09-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. august 2013 meddelt en moder tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om ikke at meddele oprejsningsbevilling, der er afsagt af Østre Landsret den 11. juni 2013 i en forældremyndighedssag. Byretten afsagde dom i sagen den 23. oktober 2012, hvorefter den fælles forældremyndighed over parternes fællesbarn på 2 år blev ophævet og tillagt faderen alene. Moderen, der var rejst til Marokko med fællesbarnet, var blevet indkaldt til retsmødet via Statstidende og var ikke repræsenteret ved byrettens behandling af sagen, ligesom der ikke var beskikket en advokat for hende. Moderen, der senere blev tilbageholdt i Spanien på baggrund af en international arrestordre og udleveret til Danmark, var i februar 2013 til møde i statsforvaltningen med deltagelse af tolk og advokat. Hun ansøgte den 7. maj 2013 landsretten om oprejsningsbevilling. Landsretten tillod ikke anke efter ankefristens udløb, da landsretten fandt, at moderen i hvert fald ved mødet i statsforvaltningen i februar 2013 måtte have haft kendskab til byrettens dom i sagen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-23-0042.
Til top Sidst opdateret: 02-09-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk