Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opkrævning af berammelsesafgift i forbindelse med delforhandling 
19-06-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. juni 2012 meddelt en sagsøger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. april 2012 i en sag anlagt af sagsøgeren mod tre sagsøgte. Landsretten havde besluttet at udskille en påstand om afvisning og en påstand om frifindelse for tiden til særskilt behandling og afgørelse, jf. retsplejelovens § 253, stk. 1 og 2, og opkrævede i forbindelse med berammelsen af delforhandlingen om disse påstande en berammelsesafgift hos sagsøgeren på 75.000 kr. Sagsøgeren protesterede, men Vestre Landsret fastholdt ved kendelsen opkrævningen af berammelsesafgiften, jf. retsafgiftslovens § 2, stk. 1, under henvisning til, at delforhandlingen vil kunne medføre, at sagens behandling ved landsretten afsluttes.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2012-22-0234.
Til top Sidst opdateret: 19-06-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk