Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om ophævelse af rejseforbehold over for forsvarer 
17-01-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. januar 2011 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af Vestre Landsrets beslutning af 17. november 2010 i en sag, hvor tiltaltes forsvarer, der har advokatkontor i København, var blevet beskikket med såkaldt rejseforbehold i medfør af retsplejelovens § 741, jf. § 334, stk. 3. Straffesagen, der var afgjort i 1. instans af Retten i Sønderborg og anket af anklagemyndigheden med påstand om strafskærpelse, drejede sig om et tilfælde af røveri. Advokaten havde været forsvarer for tiltalte (uden rejseforbehold) under sagens behandling ved byretten samt i en tidligere straffesag. Vestre Landsret beskikkede advokaten som forsvarer for tiltalte med forbehold for rejseudgifter og rejsetid, og fastholdt den 17. november 2010 rejseforbeholdet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-25-0270.
Til top Sidst opdateret: 17-01-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk