Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om ophævelse af rejseforbehold 
28-09-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. september 2012 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af Østre Landsrets kendelse af 25. juli 2012 i en sag, hvor tiltaltes forsvarer, der har advokatkontor i omegnen af Århus, var blevet beskikket med såkaldt rejseforbehold i medfør af retsplejelovens § 741, jf. § 334, stk. 3. Straffesagen, der verserede ved en sjællandsk byret som nævningesag, drejede sig blandt andet om forsøg på overtrædelse af våbenlovgivningen, jf. straffelovens § 192 a. Advokaten havde ikke tidligere været forsvarer for tiltalte. Byretten beskikkede den 19. oktober 2011 advokaten som forsvarer for tiltalte med forbehold for rejseudgifter og rejsetid og fastholdt den 12. juli 2012 rejseforbeholdet. Landsretten tiltrådte byrettens fastholdelse af rejseforbeholdet under henvisning til, at forsvareren ikke havde særligt forudgående kendskab til hverken sagen eller tiltalte, og at rejseomkostningerne til en længerevarende hovedforhandling derfor ikke ville være rimelige uanset den rejste sigtelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0216.
Til top Sidst opdateret: 28-09-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk