Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om ophævelse af lejemål som følge af kriminalitet begået af lejernes familiemedlemmer 
30-04-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. april 2012 meddelt to lejere tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. marts 2012. Ved dommene fandt landsretten, at det var berettiget, at lejernes beboelseslejemål var blevet ophævet i medfør af almenlejelovens § 90, stk. 1, nr. 12, under henvisning til, at lejernes sønner var blevet dømt for røveri samt ildspåsættelse på en institution beliggende på boligforeningens område. Landsretten udtalte, at det måtte indgå i vurderingen af, hvorvidt lejernes fjernelse var påkrævet på ophævelsestidspunktet, at lejernes sønner var registreret som fraflyttede på ophævelsestidspunktet, at lejerne havde beboet lejemålene i en længere årrække, og at lejerne fortsat havde hjemmeboende børn. Landsretten tillagde dog efter en samlet afvejning karakteren og grovheden af sønnernes forbrydelser afgørende vægt.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0196 og 2012-22-0197.
Til top Sidst opdateret: 30-04-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk