Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om ophævelse af fælles forældremyndighed 
06-03-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. marts 2015 meddelt to fædre tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Vestre Landsret henholdsvis den 8. oktober 2014 og 27. januar 2015 i to sager om ophævelse af den fælles forældremyndighed, jf. forældreansvarslovens § 11.

I begge sager boede den ene af forældrene i udlandet, og spørgsmålet var herefter, om den geografiske afstand alene kunne medføre, at den fælles forældremyndighed skulle ophæves. Der var ikke betydelige samarbejdsvanskeligheder mellem parterne i sagerne.

I den ene sag ophævede landsretten den fælles forældremyndighed med henvisning til, at faderens bopæl i Tanzania medfører så betydelige vanskeligheder for parternes samarbejde om deres tre børn, at der er grundlag for at ophæve den fælles forældremyndighed og tillægge moderen forældremyndigheden alene.

I den anden sag frifandt landsretten moderen, der er thailandsk statsborger bosat i Holland, og som ikke taler dansk, for faderens påstand om ophævelse af den fælles forældremyndighed med henvisning til, at det forhold, at parterne bor i hvert sit land, og at der er sproglige barrierer, som kan besværliggøre samarbejdet, ikke i sig selv giver tilstrækkeligt grundlag for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om deres barns forhold til barnets bedste.

S
agerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-23-0073 og 2015-23-0013.
Til top Sidst opdateret: 06-03-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk