Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om ophævelse af et erhvervslejemål som følge af betalingsmisligholdelse efter overførsel på netbank 
11-03-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. februar 2013 meddelt en lejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret i en fogedsag den 6. december 2012. Lejer havde rettidigt overført husleje via netbank, men udlejer havde først modtaget betalingen 9 dage efter og  ophævede lejeaftalen. Landsretten fandt, at lejer skulle udsættes af erhvervslejemålet, da lejemålet berettiget var blevet ophævet i medfør af erhvervslejelovens § 69 på grund af betalingsmisligholdelsen. Landsretten udtalte, at det påhvilede lejer ved betalingsmisligholdelse at godtgøre, at betalingen var sket, inden ophævelsesbrevet fra udlejer var kommet frem til lejer, og at lejer ikke havde godtgjort, at den skyldige lejer var blevet betalt inden udlejer hævede lejeaftalen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0683
Til top Sidst opdateret: 11-03-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk