Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opgørelse af en kommanditists fradragskonto 
19-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. marts 2010 meddelt en kommanditist tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. december 2009. I sagen var der tvist om henholdsvis størrelsen af det indskud, der kunne betegnes som ansvarlig indskudskapital, og hvorvidt omkostninger, som kommanditselskabet havde afholdt til udbyderhonorar mv. i forbindelse med en ejendomserhvervelse, skulle reducere kommanditistens fradragskonto. Landsretten fandt, at betalingsforpligtelser ud over den vedtægtsbestemte stamkapital ikke indebar en udvidelse af den vedtægtsbestemte, ansvarlige indskudskapital eller hæftelse. Landsretten fandt endvidere, at de omhandlede udgifter, måtte anses at skulle afholdes af det præsterede, ansvarlige indskud, og fandt det ikke godtgjort, at afholdelsen af disse udgifter reelt modsvaredes af et aktiv for kommanditselskabet. På den baggrund fandt landsretten, at udgifterne skulle fradrages ved opgørelsen af fradragskontoen. Det forhold, at kommanditisten regnskabsmæssigt havde behandlet udgifterne, således at de ikke påvirkede hans kapitalkonto i kommanditselskabet, kunne ikke føre til andet resultat. (dissens)

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0043.
Til top Sidst opdateret: 19-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk