Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om opdeling af en skilsmissesag i 1. instans og afsige deldom 
08-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. februar 2010 meddelt M tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. november 2009 i en skilsmissesag. Byretten afviste at afsige deldom om skilsmisse i sagen og udskyde spørgsmålene om ægtefællebidrag og godtgørelse efter ægteskabslovens § 56 til senere pådømmelse. Byretten begrundede afvisningen med, at retsplejelovens § 454, stk. 2, må forstås således, at der samtidig med dom til separation eller skilsmisse skal tages stilling til en nedlagt påstand om bl.a. bidragspligt uden adgang for retten til at opdele sagen og afsige deldom i medfør af retsplejelovens § 253. Østre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2009-22-0291.
Til top Sidst opdateret: 08-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk