Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om omstødelse efter konkurslovens § 67. 
29-11-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. november 2010 meddelt et selskab under konkurs tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 23. august 2010. Ved dommen fandt landsretten, at der ikke forelå en sådan sammenhæng mellem betalinger, der var sket til flere kreditorer cirka 2 måneder forud for fristdagen, at de kunne betragtes som en enhed, hvorfor selskabets betalingsevne ikke var afgørende forringet. Betingelserne for omstødelse i medfør af konkurslovens § 67 var dermed ikke opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0417.
Til top Sidst opdateret: 29-11-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk