Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om omkostningsfastsættelsen og salærstørrelsen til beskikkede advokater i en meget omfangsrig sag 
12-09-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 8. september 2016 meddelt en række sagsøgte tilladelse til særskilt anke til Højesteret af Vestre Landsrets omkostningsafgørelser i en dom, der er afsagt af landsretten den 17. marts 2016

Tilladelserne er givet i disse sagsøgtes sager over for henholdsvis sagsøgeren og to medsagsøgte, hvor sidstnævnte  havde nedlagt friholdelsespåstande. Procesbevillingsnævnet har endvidere i samme sag meddelt de pågældende sagsøgtes beskikkede advokater tilladelse til kære til Højesteret af Vestre Landsrets salærfastsættelse.

De sagsøgte var blevet frifundet, og statskassen var blevet tillagt sagsomkostninger. De beskikkede advokater, hvor nogle havde repræsenteret flere klienter, var blevet tillagt salærer på mellem 1.250.000 kr. og 1.550.000 kr. inkl. moms alt efter, hvor mange sagsøgte, de havde repræsenteret.

Advokaterne havde bl.a. anført, at det burde have afspejlet sig ved salærfastsættelserne og omkostningsafgørelserne, at der fra sagsøgers side havde været taget et generelt forbehold for påstandsforhøjelse, at påstanden reelt vedrørte alle forhold i sagen, hvorfor arbejdet med sagen havde været særdeles omfattende med en hovedforhandling på 20 retsdage, og at nogle af friholdelsespåstandene først var blevet begrænset umiddelbart før hovedforhandlingen.  

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0155 til 2016-22-0159.

 

Til top Sidst opdateret: 12-09-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk