Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om nedsættelse af personskadeerstatning efter færdselsuheld i medfør af færdselslovens 101, stk. 2, 2. pkt. 
28-10-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. oktober 2011 meddelt en bilists forsikringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. maj 2011. Byretten havde fundet, at skadelidte, der før kollision med den venstresvingende modkørende bilist havde ført sin motorcykel alene på dennes baghjul og med en hastighed på ikke under 105 km/t i et byområde, havde handlet groft uagtsomt. Den grove uagtsomhed havde imidlertid ikke en sådan karakter, at der i medfør af færdselslovens § 101, stk. 2, 2. pkt., var anledning til at nedsætte den personskadeerstatning, som forsikringsselskabet skulle betale skadelidte, der havde pådraget sig betydelig personskade ved kollisionen. Forsikringsselskabet ankede dommen til Østre Landsret, der som byretten fandt, at motorcyklisten havde handlet uagtsomt. Landsretten fandt imidlertid, at uagtsomheden ikke kunne anses for grov. Landsretten lagde herved vægt på, at der var grønt lys i motorcyklistens kørselsretning, at bilisten ved kollisionen var ved at dreje til venstre, og at to andre motorcyklister, der fulgtes med skadelidte, ligeledes måtte bremse hårdt for at undgå at ramme bilen. Landsretten fandt herefter, at der ikke var grundlag for at nedsætte erstatningen, og stadfæstede byrettens dom.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0267.
Til top Sidst opdateret: 28-10-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk