Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om navneforbud i terrorsag 
30-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. september 2014 meddelt en journalist tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 11. juli 2014.
4 personer var sigtet for overtrædelse af straffelovens § 114 (terrorisme) og § 136 (offentlig tilskyndelse til forbrydelse) ved at have lagt videoer tilgængelige på internettet. Forsvareren for de 4 sigtede begærede nedlagt navneforbud i sagen, og byretten afsagde kendelse om at nedlægge navneforbud, jf. retsplejelovens § 31.
2 journalister kærede afgørelsen til landsretten og henviste i den forbindelse bl.a. til, at de sigtede optrådte umaskerede på videoen, og at den ene af de 4 sigtede endvidere under pseudonym havde optrådt i et radioprogram. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse om navneforbud.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-25-0248.
Til top Sidst opdateret: 30-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk